0800331587

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена
ТМ КИТ Group відповідно до чинного законодавства України у тому числі Закону України «Про захист персональних даних» щодо Користувачів сайту https://obmin24.ck.ua/ та встановлює порядок отримання, збирання, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (Далі – «Дані») Користувачів КИТ Group.

Під даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного Користувача (відповідно до п.2 цієї Політики).

Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними у тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, розповсюдження, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення. Розпорядником даних є КИТ Group.

1.2. Користувачі можуть надавати дані самостійно шляхом розміщення їх на сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку, на електронну та/або поштову адресу сайту, або дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики) або інша інформація від третіх осіб, представлена в ході направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або інформація із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет.

1.3. Користувач не має права використовувати сайт https://obmin24.ck.ua/, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

2. Збірні дані

КИТ Group може збирати такі дані:

 • ім'я, прізвище, контактні телефони, адреса електронної пошти та інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;
 • інформація про обліковий запис Користувача необхідна для здійснення обслуговування та комунікації з Користувачами у тому числі, коли Користувач звертається до служби підтримки;
 • дані про використовувані Користувачем пристрої або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата та час, коли Користувач користується КИТ Group, інформація про програмне забезпечення, браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані в результаті проведення різних опитувань КИТ Group, пов'язаних із покращенням надання сервісу Користувачам;
 • інформація, отримана внаслідок проведення маркетингових активностей;
 • інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки, скарги, претензії та ін.

Дані обробляються із застосуванням таких технологій:

 • файли Cookies (куки - фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача під час переходу на веб-сторінку та/або під час перегляду рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп'ютері користувача та/або у його мобільному пристрої);
 • пікселі дозволяють відстежити частоту використання Користувачем веб-сторінок з метою визначення його браузера, надання сервісів, а також з метою усунення помилок https://obmin24.ck.ua/, ініційованих Користувачем. Зібрана інформація обробляється у вихідному вигляді і не змінюється у процесі збору даних.

3. Цілі обробки даних

КИТ Group використовує та здійснює обробку Даних для:

 • здійснення покладених на нього функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • для ідентифікації клієнта як Користувача КИТ Group з метою подальшої комунікації (надання послуг, обробка платежів, відправка, проведення розрахункових операцій, ведення обліку, аналізу активності, управління трафіком, аналізу інтересів Користувачів, публікації відгуків).

4. Використання особистих даних

КИТ Group не здійснює обробку Даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях.

Інформація, що характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити його особистість, не обробляється.

Терміни обробки та зберігання Даних визначаються на основі цілей та умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Умови надання доступу до даних

З метою демонстрації ефективності роботи інтернет-сайту КИТ Group та підвищення іміджу сайту, КИТ Group може розкривати статистику роботи сайту, не розкриваючи при цьому персональних даних та інформації, яка є комерційною таємницею.

На сайті КИТ Group можуть міститися посилання на сторонні веб-ресурси при переході Користувачами на які дія цієї Політики не поширюється.

Сайт здійснює обробку даних на законній та справедливій основі. Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати та отримувати такі дані;
 • у тому випадку якщо, на думку сайту https://obmin24.ck.ua/, Користувач порушує умови цієї Політики та/або інших договорів та угод укладених між КИТ Group та Користувачем, а також положень Угоди користувача, Правил розміщення інформації на сайті, Правил публікації відгуків.

КИТ Group залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайству, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть бути/спричинити порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення КИТ Group неправомірних дій Користувачів та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

6. Зміна або видалення даних

У будь-який момент Користувачі можуть внести зміни в особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних, надіславши повідомлення на електронну адресу [email protected].

Після отримання повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а інформацію буде видалено, крім випадків, коли вона може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

КИТ Group здійснює обробку та зберігання даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього.

7. Захист даних

КИТ Group при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, видалення, надання, розповсюдження та інших неправомірних дій.

КИТ Group на постійній основі здійснює контроль за вжитими заходами щодо безпеки.

8. Додаткові умови

КИТ Group залишає за собою право змінити умови цієї Політики у будь-який момент. У такому разі оновлена редакція буде розміщена на сторінці сайту. У випадку, якщо Користувач не погоджується зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з КИТ Group.

Сайт КИТ Group не несе відповідальності за збитки або збитки, які зазнав Користувач або треті особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї Політики.

У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим у тій мірі, якою це необхідне для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

Термінологія, що використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не вказано інше.